Kutseharidus.ee
Menüü

Kevadel pidasid haridus- ja teadusministeerium ning Põltsamaa linnavalitsus läbirääkimisi Põltsamaa koolide ja koolivõrgu tuleviku üle ning plaanisid ühisgümnaasiumi ja ametikooli ühendamist. Koolide ühendamise sünergia pidanuks tulema õppekvaliteedist, valikute mitmekesisusest ja kulude optimeerimisest. Mais otsustas Põltsamaa linnavolikogu, et Põltsamaa ühisgümnaasium jätkab linna omandis oleva 12-klassilise koolina, gümnaasiumiosa ei anta üle riigile, samuti ei liideta kooli ametikooliga. [...]

poltsamaa1