Kutseharidus.ee
Menüü

Kutsehariduse uudiskirja nr. 64 saad lugeda siin. Kutsehariduse uudiskiri koondab kutseharidust puudutavaid teateid ja vahendab informatsiooni erinevate kutseharidusmaastikul tegutsejate vahel. Lugeda saab põnevatest arengutest nii meie oma kutsehariduses kui ka mujal Euroopas. Kutsehariduse uudiskirja annab välja Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Kutsehariduse populariseerimine” raames SA Innove koostöös Kutseõpetajate Ühinguga.

header03