Kutseharidus.ee
Menüü

Kutsehariduse maine tõstmise ja õpipoisiõppe laiendamise programmi raames lõpetab Pärnumaa Kutsehariduskeskuses esimene õppegrupp Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alustas märtsis raietöölise õppekaval töökohapõhise õppe õppegrupp. Teooriaõpingud Voltveti koolituskeskuses on läbitud ning ettevõttepraktika on komisjoni ees kaitstud. Kolmanda taseme raietöölise kutseeksamile, mis toimus 25. mail Tihemetsas, lubati alustanud üheksast noormehest kaheksa. Praktikabaasideks olid raietöölise kutse taotlejaile Kairan OÜ, Kõrghaljastus [...]