Kutseharidus.ee
Menüü

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Haapsalu Kutsehariduskeskus on omanäoline, parima kvaliteedi nimel edasipürgiv uuendusmeelne kutseõppeasutus, milles õpetatav erialade valik on kooskõlas tööturu vajadustega. 

HKHK on saavutanud tuntuse ja tunnustatuse Eesti ettevõtete seas kui kool, kelle lõpetajad on alati kindla kvaliteedimärgiga. HKHK õppe- ja praktikabaas on kaasaegne ja õppuritele parimal tasemel praktikat võimaldav. HKHK on rahvusvaheliselt tuntud kui kool, mille kogemusi levitatakse ka Euroopa teistes kutsekoolides.

HKHK põhiväärtused on tõekspidamised, millest töötajad oma tegevuses lähtuvad:

 • Positiivsus – positiivne suhtumine paneb meid uskuma oma ideedesse ja võimetesse. Me usume iseendasse ja see toob meile edu.
 • Pühendumus – meile on väga tähtis meie kooli käekäik.
 • Õppijakesksus – meie tähelepanu keskmes on õpilane oma teadmiste, võimete ja muredega. Lähtume tõekspidamisest, et kool on õpilase jaoks.
 • Professionaalsus – kõik, mida me teeme, teeme me hästi. Me pakume parimat õpet, sest õpetaja teab, oskab ja tahab teadmisi edasi anda.
 • Hoolivus – me hoolime oma õpilastest ja me hoolime üksteisest. Märkamine, toetamine, julgustamine ja tunnustamine on meile omane.
 • Avatus – jagame omi ideid ja räägime oma töötajatele meie plaanidest ja tulemustest, oleme vastuvõtlikud uutele mõtetele ja erinevatele arvamustele. 

Haapsalu Kutsehariduskeskuse lõpetaja on:

 • Omandanud õpitud erialal ettevõtjate ootustele vastavad teadmised ja oskused.
 • Läbinud õppepraktika oma valdkonna edukates ettevõtetes meistrite käe all.
 • Lihvinud oskusi kutsevõistlustel ja välispraktikatel.
 • Osalenud mitmekülgses õppetöövälises tegevuses.
 • On viisakas, avatud ja hea suhtleja, iseseisva ja loova mõtlemisega, meeskonna-tööoskustega ning valmis rahvusvaheliseks suhtluseks.

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Ehitajate tee 3, 90401 Uuemõisa, Läänemaa Tel: 666 1740 Faks: 666 1750 kool@hkhk.edu.ee www.hkhk.edu.ee
Ehitajate tee 3, 90401 Uuemõisa, Läänemaa

9 õppekava Keskhariduse baasil

Hooldustöötaja, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Hooldustöötaja töötab avahoolduses või hoolekandeasutuses. Töö eesmärgiks on abistada klienti inimväärse elu korraldamisel ja elukvaliteedi kindlustamisel, toetades abivajaja füüsiliste või [...] Edasi »

Loodusturismi korraldus, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Kooli lõpetaja omab teadmisi töötamaks puhkemajanduses, turismiinfopunktides, kaitsealadel, teemaparkides ning turismiettevõtetes. Õppetöö käigus õpitakse tundma loomi, taimi, maastikke ja geograafiat ja [...] Edasi »

Maaturismi ettevõtlus, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Maaturismi ettevõtja kavandab, juhib ja koordineerib turismiteenuseid pakkuva väikeettevõtte tegevust. Ta suhtleb vahetult klientidega, on suhtlus- ja teenindusvalmis, oskab reageerida [...] Edasi »

Majandusarvestus, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine, sealhulgas arvepidamine kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle ning ettevõtte finantsdokumentatsiooni korrasoleku tagamine, samuti kõikide [...] Edasi »

Mööblirestauraator, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Hea mööblirestauraator taastab mööbli võimalikult esialgsel kujul ning säilitab selle omapära. Mööblirestauraator töötab puidutöötlemise valdkonna ettevõtetes käsitööriistadega ja põhilistel puidutöötlemismasinatel. [...] Edasi »

Puit- ja kiviehitiste restauraator, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Puit- ja kiviehitiste restauraatori põhiliseks rolliks on kultuuripärandi hoidmine eesmärgiga säilitada see praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Ta oskab hinnata puit- [...] Edasi »

Sadulsepp (pehme mööbli valmistaja), 1 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Hea sadulsepp oskab teha pehmemööblitööstuses massitööna valmistatavaid tooteid, kus valmis šabloonid, lõiked, matriitsid on juba olemas. Tubli meister oskab individuaalkorras [...] Edasi »

Tarkvaraarendaja, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus / Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Tarkvaraarendaja põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine. Tarkvaraarendaja kirjutab tarkavara lähtekoodi vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud disainile. Tema põhilised tööülesanded on [...] Edasi »

Tekstiilitöö, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Tekstiilitöö eriala õpetamisel lähtume rahvuslikust traditsioonist ning meie jaoks on oluline vastutustundlik tegutsemine traditsiooniliste käsitöötehnikate ja oskuste säilitajana, propageerijana ja [...] Edasi »

7 kutsekeskharidusõppe õppekava

Ehitusviimistlus, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes, kus nad tegelevad ehituspindade lõppviimistlemisega. Nad krohvivad, pahteldavad, värvivad, tapeedivad ja plaadivad hoonete sise- ja [...] Edasi »

IT-süsteemide spetsialist, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina. Õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi [...] Edasi »

Kokk, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Kokk valmistab maitsvat toitu erinevaid toiduaineid kokku sobitades ja toitude kuum- ning külmtöötlemise võtteid kasutades. Kokk teeb toitudele retseptid ja [...] Edasi »

Majutusteenindus, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Majutusteenindaja võib töötab erinevatel ametikohtadel ja erinevates majutusasutustes kas toa- või puhastusteenindajana, korruse perenaisena, hommikusöögi valmistajana, konverentsiteenindajana, vastuvõtuleti töötajana või [...] Edasi »

Tarkvaraarendaja, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus / Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Tarkvaraarendaja põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine. Tarkvaraarendaja kirjutab tarkavara lähtekoodi vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud disainile. Tema põhilised tööülesanded on [...] Edasi »

Tisler, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Tisler valmistab, dekoreerib ja remondib puitmööblit, aga ka puidust aknaid, uksi ning treppe. Oma töös kasutab ta erinevaid käsitööriistu ja [...] Edasi »

Üldehitus (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus), 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Ehitaja põhilised tööülesanded on tellistest, looduskividest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine, betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide [...] Edasi »

1 õppekava Lihtsustatud õppekavaga põhikooli lõpetanutele

Kodumajandus, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Kodumajanduse erialal õppija omandab oskused töötamiseks toitlustusvaldkonnas abitöölisena või puhastusteenindajana. Õppe käigus pööratakse tähelepanu sotsiaalsete oskuste arendamisele, iseseisvalt elus hakkama [...] Edasi »

6 õppekava Põhihariduse baasil

Hooldustöötaja, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Hooldustöötaja töötab avahoolduses või hoolekandeasutuses. Töö eesmärgiks on abistada klienti inimväärse elu korraldamisel ja elukvaliteedi kindlustamisel, toetades abivajaja füüsiliste või [...] Edasi »

Mööblirestauraator, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Hea mööblirestauraator taastab mööbli võimalikult esialgsel kujul ning säilitab selle omapära. Mööblirestauraator töötab puidutöötlemise valdkonna ettevõtetes käsitööriistadega ja põhilistel puidutöötlemismasinatel. [...] Edasi »

Plekksepp, 1 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Õppekava eesmärgiks on tundma õppida valtsplekk-katuse paigalduseks kasutatavaid materjale, nende omadusi, aluskatuse ehitamise nõudeid ning valtskatuste ehitusfüüsikalisi protsesse. Õpitakse kasutama [...] Edasi »

Puit- ja kiviehitiste restauraator, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Puit- ja kiviehitiste restauraatori põhiliseks rolliks on kultuuripärandi hoidmine eesmärgiga säilitada see praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Ta oskab hinnata puit- [...] Edasi »

Sadulsepp (pehme mööbli valmistaja), 1 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Hea sadulsepp oskab teha pehmemööblitööstuses massitööna valmistatavaid tooteid, kus valmis šabloonid, lõiked, matriitsid on juba olemas. Tubli meister oskab individuaalkorras [...] Edasi »

Tekstiilitöö, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Tekstiilitöö eriala õpetamisel lähtume rahvuslikust traditsioonist ning meie jaoks on oluline vastutustundlik tegutsemine traditsiooniliste käsitöötehnikate ja oskuste säilitajana, propageerijana ja [...] Edasi »

2 õppekava Põhihariduse nõudeta

Abikokk, 1 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Abikoka eriala lõpetaja omab teadmisi, mis on vajalikud töötamiseks toitlustusasutuses koka abilisena. Ta oskab käidelda erinevaid toiduaineid ja puhastada erinevaid [...] Edasi »

Kodumajandus, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Kodumajanduse erialal õppija omandab oskused töötamiseks toitlustusvaldkonnas abitöölisena või puhastusteenindajana. Õppe käigus pööratakse tähelepanu sotsiaalsete oskuste arendamisele, iseseisvalt elus hakkama [...] Edasi »