Kutseharidus.ee
Menüü

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Haapsalu Kutsehariduskeskus on omanäoline, parima kvaliteedi nimel edasipürgiv uuendusmeelne kutseõppeasutus, milles õpetatav erialade valik on kooskõlas tööturu vajadustega. 

HKHK on saavutanud tuntuse ja tunnustatuse Eesti ettevõtete seas kui kool, kelle lõpetajad on alati kindla kvaliteedimärgiga. HKHK õppe- ja praktikabaas on kaasaegne ja õppuritele parimal tasemel praktikat võimaldav. HKHK on rahvusvaheliselt tuntud kui kool, mille kogemusi levitatakse ka Euroopa teistes kutsekoolides.

HKHK põhiväärtused on tõekspidamised, millest töötajad oma tegevuses lähtuvad:

 • Positiivsus – positiivne suhtumine paneb meid uskuma oma ideedesse ja võimetesse. Me usume iseendasse ja see toob meile edu.
 • Pühendumus – meile on väga tähtis meie kooli käekäik.
 • Õppijakesksus – meie tähelepanu keskmes on õpilane oma teadmiste, võimete ja muredega. Lähtume tõekspidamisest, et kool on õpilase jaoks.
 • Professionaalsus – kõik, mida me teeme, teeme me hästi. Me pakume parimat õpet, sest õpetaja teab, oskab ja tahab teadmisi edasi anda.
 • Hoolivus – me hoolime oma õpilastest ja me hoolime üksteisest. Märkamine, toetamine, julgustamine ja tunnustamine on meile omane.
 • Avatus – jagame omi ideid ja räägime oma töötajatele meie plaanidest ja tulemustest, oleme vastuvõtlikud uutele mõtetele ja erinevatele arvamustele. 

Haapsalu Kutsehariduskeskuse lõpetaja on:

 • Omandanud õpitud erialal ettevõtjate ootustele vastavad teadmised ja oskused.
 • Läbinud õppepraktika oma valdkonna edukates ettevõtetes meistrite käe all.
 • Lihvinud oskusi kutsevõistlustel ja välispraktikatel.
 • Osalenud mitmekülgses õppetöövälises tegevuses.
 • On viisakas, avatud ja hea suhtleja, iseseisva ja loova mõtlemisega, meeskonna-tööoskustega ning valmis rahvusvaheliseks suhtluseks.

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Ehitajate tee 3, 90401 Uuemõisa, Läänemaa Tel: 666 1740 Faks: 666 1750 kool@hkhk.edu.ee www.hkhk.edu.ee
Ehitajate tee 3, 90401 Uuemõisa, Läänemaa

14 õppekava Keskhariduse baasil

Arvutid ja arvutivõrgud, 2,5 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina. Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes. I kursusel [...] Edasi »

Ehituspuusepp, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Ehituspuusepa põhilised tööülesanded on puidust konstruktiivelementide valmistamine, muutmine ja remont, raskete puitkonstruktsioonide valmistamine ja monteerimine ehitusplatsil (maja puitkarkassi ehitus), [...] Edasi »

Hooldustöötaja, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Hooldustöötaja töötab avahoolduses või hoolekandeasutuses. Töö eesmärgiks on abistada klienti inimväärse elu korraldamisel ja elukvaliteedi kindlustamisel, toetades abivajaja füüsiliste [...] Edasi »

Kelner, 1 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Kelnerit võib pidada firma visiitkaardiks – tal on oluline roll, et ettevõte suudaks pälvida klientide usalduse ja heakskiidu. Kelner [...] Edasi »

Kinnisvarahooldus, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Kinnisvarahooldajad ja -haldajad on spetsialistid, kes töötavad ehitiste, tehnosüsteemide ning krundi hoolduse alal. Kinnisvarahooldajate töö sisuks on hoonete ja [...] Edasi »

Loodusturismi korraldus, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Kooli lõpetaja omab teadmisi töötamaks puhkemajanduses, turismiinfopunktides, kaitsealadel, teemaparkides ning turismiettevõtetes. Õppetöö käigus õpitakse tundma loomi, taimi, maastikke ja geograafiat [...] Edasi »

Maaturismi ettevõtlus, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Maaturismi ettevõtja kavandab, juhib ja koordineerib turismiteenuseid pakkuva väikeettevõtte tegevust. Ta suhtleb vahetult klientidega, on suhtlus- ja teenindusvalmis, oskab [...] Edasi »

Majandusarvestus, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Majandusarvestuse erialale võetakse õppima õpilasi, kellel on keskharidus või kutsekeskharidus. Õppesisu: Raamatupidamise alused Finantsraamatupidamine Raamatupidamine personaalarvutil Majandusõppe ajalugu Mikro- ja makroökonoomika [...] Edasi »

Majutusteenuste korraldus, 1 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine, sealhulgas arvepidamine kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle ning ettevõtte finantsdokumentatsiooni korrasoleku tagamine, samuti [...] Edasi »

Mööblirestauraator, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Hea mööblirestauraator taastab mööbli võimalikult esialgsel kujul ning säilitab selle omapära. Mööblirestauraator töötab puidutöötlemise valdkonna ettevõtetes käsitööriistadega ja põhilistel [...] Edasi »

Puit- ja kiviehitiste restauraator, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Puit- ja kiviehitiste restauraatori põhiliseks rolliks on kultuuripärandi hoidmine eesmärgiga säilitada see praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Ta oskab hinnata [...] Edasi »

Sadulsepp (pehme mööbli valmistaja), 1 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Hea sadulsepp oskab teha pehmemööblitööstuses massitööna valmistatavaid tooteid, kus valmis šabloonid, lõiked, matriitsid on juba olemas. Sadulsepa töö on [...] Edasi »

Tekstiilitöö, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Tekstiilitöö eriala õpetamisel lähtume rahvuslikust traditsioonist ning meie jaoks on oluline vastutustundlik tegutsemine traditsiooniliste käsitöötehnikate ja oskuste säilitajana, propageerijana [...] Edasi »

Toitlustusteenindus, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Toitlustusteeninduse eriala lõpetaja omab teadmisi toitlustusasutuses teenindaja või kokana töötamiseks. Suurema osa õppetööst hõlmavad toitlustamise ja klienditeenindusega seonduvad teoreetilised [...] Edasi »

7 kutsekeskharidusõppe õppekava

Arvutid ja arvutivõrgud, 3,5 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina. Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes. I [...] Edasi »

Ehitusviimistlus, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes, kus nad tegelevad ehituspindade lõppviimistlemisega. Nad krohvivad, pahteldavad, värvivad, tapeedivad ja plaadivad hoonete sise- [...] Edasi »

Kokk, 3,5 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Kokk valmistab maitsvat toitu erinevaid toiduaineid kokku sobitades ja toitude kuum- ning külmtöötlemise võtteid kasutades. Kokk teeb toitudele retseptid [...] Edasi »

Majutusteenindus, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Majutusteenindaja võib töötab erinevatel ametikohtadel ja erinevates majutusasutustes kas toa- või puhastusteenindajana, korruse perenaisena, hommikusöögi valmistajana, konverentsiteenindajana, vastuvõtuleti töötajana [...] Edasi »

Tarkvara ja andmebaaside haldus, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Õppetöö toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse koostöös. Sihtrühm: puudest tingitud erivajadustega inimesed, kes on omandanud põhihariduse tavaõppekava alusel [...] Edasi »

Tisler, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Tisler valmistab, dekoreerib ja remondib puitmööblit, aga ka puidust aknaid, uksi ning treppe. Oma töös kasutab ta erinevaid käsitööriistu [...] Edasi »

Üldehitus (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus), 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Ehitaja põhilised tööülesanded on tellistest, looduskividest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine, betoon- ja [...] Edasi »

2 õppekava Lihtsustatud õppekavaga põhikooli lõpetanutele

Kodumajandus, 3 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Kodumajanduse erialal õppija omandab oskused töötamiseks toitlustusvaldkonnas abitöölisena või puhastusteenindajana. Õppe käigus pööratakse tähelepanu sotsiaalsete oskuste arendamisele, iseseisvalt elus [...] Edasi »

Üldehitus (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus), 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Ehitaja põhilised tööülesanded on tellistest, looduskividest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine, betoon- ja [...] Edasi »

10 õppekava Põhihariduse baasil

Arvutid ja arvutivõrgud, 2,5 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina. Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes. I kursusel [...] Edasi »

Ehituspuusepp, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Ehituspuusepa põhilised tööülesanded on puidust konstruktiivelementide valmistamine, muutmine ja remont, raskete puitkonstruktsioonide valmistamine ja monteerimine ehitusplatsil (maja puitkarkassi ehitus), [...] Edasi »

Hooldustöötaja, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Hooldustöötaja töötab avahoolduses või hoolekandeasutuses. Töö eesmärgiks on abistada klienti inimväärse elu korraldamisel ja elukvaliteedi kindlustamisel, toetades abivajaja füüsiliste [...] Edasi »

Kelner, 1 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Kelnerit võib pidada firma visiitkaardiks – tal on oluline roll, et ettevõte suudaks pälvida klientide usalduse ja heakskiidu. Kelner [...] Edasi »

Kinnisvarahooldus, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Kinnisvarahooldajad ja -haldajad on spetsialistid, kes töötavad ehitiste, tehnosüsteemide ning krundi hoolduse alal. Kinnisvarahooldajate töö sisuks on hoonete ja [...] Edasi »

Mööblirestauraator, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Hea mööblirestauraator taastab mööbli võimalikult esialgsel kujul ning säilitab selle omapära. Mööblirestauraator töötab puidutöötlemise valdkonna ettevõtetes käsitööriistadega ja põhilistel [...] Edasi »

Puit- ja kiviehitiste restauraator, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Puit- ja kiviehitiste restauraatori põhiliseks rolliks on kultuuripärandi hoidmine eesmärgiga säilitada see praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Ta oskab hinnata [...] Edasi »

Sadulsepp (pehme mööbli valmistaja), 1 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Hea sadulsepp oskab teha pehmemööblitööstuses massitööna valmistatavaid tooteid, kus valmis šabloonid, lõiked, matriitsid on juba olemas. Sadulsepa töö on [...] Edasi »

Tekstiilitöö, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Tekstiilitöö eriala õpetamisel lähtume rahvuslikust traditsioonist ning meie jaoks on oluline vastutustundlik tegutsemine traditsiooniliste käsitöötehnikate ja oskuste säilitajana, propageerijana [...] Edasi »

Toitlustusteenindus, 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Toitlustusteeninduse eriala lõpetaja omab teadmisi toitlustusasutuses teenindaja või kokana töötamiseks. Suurema osa õppetööst hõlmavad toitlustamise ja klienditeenindusega seonduvad teoreetilised [...] Edasi »

3 õppekava Põhihariduse nõudeta

Abikokk, 1 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Abikoka eriala lõpetaja omab teadmisi, mis on vajalikud töötamiseks toitlustusasutuses koka abilisena. Ta oskab käidelda erinevaid toiduaineid ja puhastada [...] Edasi »

Puidupingitööline, 1 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Puidupingitöölise erialal võivad õppima asuda erivajadusega põhihariduseta õppijad või sellest kõrgema haridustasemega õppijad, kelle tervislik seisund võimaldab puidupingitöölise erialal [...] Edasi »

Üldehitus (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus), 2 a – Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Ehitaja põhilised tööülesanded on tellistest, looduskividest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine, betoon- ja [...] Edasi »