Kutseharidus.ee
Menüü

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool loodi 3. septembril 2007. a Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli baasil. Õpetame keskhariduse baasil kutsehariduse õppekavade järgi majandusarvestuse, väikeettevõtluse, ärikorralduse, sekretäritöö, müügikorralduse,  tarkvara arenduse ja hooldustöötaja erialasid.

Kõrgkooli tegevusvaldkonnad on:

  1. Spetsialistide ettevalmistamine rakenduskõrgharidusõppe õppekavade ja keskhariduse baasil kutseõppe õppekavade alusel tervise ja heaolu, sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse õppevaldkondades
  2. Rakendusuuringute läbiviimine ja arendustegevus õpetatavatel erialadel
  3. Taseme- ja täienduskoolituse korraldamine

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool loodi 3. septembril 2007. a Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli baasil.

Kool asub 7 km kaugusel Rakverest, looduskaunis kohas 1780-ndatel aastatel ehitatud Mõdriku mõisahoones. Oleme lülitunud mõisakoolide riiklikku programmi.

Hariduse andmist Mõdrikul alustati tulevaste teadlike perenaiste koolitamisega 1. jaanuaril 1927.a. Seega on koolitustegevus Mõdrikul kestnud juba üle 80 aasta. Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolil on kaasaegne ja unikaalne õppekeskkond, üliõpilaskodud (Mõdrikul ja Rakveres), raamatukogu, söökla, staadion ja võimla. 

Meie kooli põhiväärtused:

  • KOMPETENTSUS – Kompetentne töötaja on lisaks erialasele professionaalsusele säästliku mõtteviisiga ning nõudlik nii enda kui teiste suhtes.
  • AVATUS – Avatus tähendab läbipaistvust, nähtavust, paindlikkust ja koostööd.
  • PÜHENDUMUS – Pühendumuse all mõistame eesmärgile orienteeritust ja lojaalsust.
  • INNOVATIIVSUS – Innovatiivsus on õppimisvalmidus, arengu toetamine, jätkusuutlikkuse tagamine, atraktiivsus ehk köitvus.
  • INIMLIKKUS – Väärtustame sõnaga “inimlikkus” sallivust, üksteise mõistmist, lugupidamist, ausust, usaldust, demokraatlikkust.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tel: 329 5950 Faks: 329 5951 info@modriku.edu.ee www.lvrkk.ee
Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku, Vinni vald, Lääne-Viru maakond

7 õppekava Keskhariduse baasil (kutseõpe)

Hooldustöötaja, 2 a – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Hooldustöötajaks saab õppida sessioonõppes. Õppeaasta jooksul on 6 õppesessiooni, nädal korraga. Ülejäänud ajal tehakse iseseisvadi töid ja praktikat. LVRKK hooldustöötaja põhiõppekava [...] Edasi »

Majandusarvestus (raamatupidamine), 2 a – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Õppekava eesmärk on koolitada keskastmespetsialiste, kellel oleksid laialdased majandus- ja õigusalased teadmised ja oskused, mis vastaksid raamatupidaja kutsestandardis II esitatud [...] Edasi »

Müügikorraldus, 2 a – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Eriala lõpetanu võib leida rakendust ostu-, müügi-, toote-, turundus- ja turustusassistendina. Müügikorralduse eriala edukal lõpetamisel on võimalik õpinguid jätkata rakenduskõrghariduse [...] Edasi »

Sekretäritöö, 2 a – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Sekretär töötab nii era- kui riigiettevõttes. Sekretäritöö eeldab algatusvõimet, kohanemisvõimet, kehtestavust, tasakaalukust, tolerantsust, kohuse- ja vastutustundlikkust, süsteemsust, korrektsust, avatust, verbaalset [...] Edasi »

Tarkvara arendus, 2 a – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Õppekava eesmärk on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks [...] Edasi »

Väikeettevõtlus, 2 a – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Väikeettevõtluse eriala toetab praeguste ettevõtjate arengut ja on tulevaste tööandjate eriala. Eelkõige on eriala mõeldud ettevõtlikele inimestele, kes tegutsevad juba [...] Edasi »

Ärikorraldus, 2 a – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Õppekava eesmärk on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks ettevõtjana või erinevates majandustegevuse valdkondades ametikohtadel, mis eeldavad teadmisi [...] Edasi »