Kutseharidus.ee
Menüü

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool – ela looduses ja loodusega!

Kool alustas tegevust 1914. aastal Kõo mõisas Kõrgemajärgulise Alampõllutöökoolina, mis 1917. aastal muudeti põllutöökeskkooliks. 1920. aastal jätkas kool tegevust Olustveres Eesti Aleksandri Põllutöökeskkooli nime all. Erinevate nimede all on kool tegutsenud tänaseni.

Põllumajandusliku kallakuga koolist on tänaseks saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hallatav kutseõppeasutus, kellele kuulub ka Baltikumi kõige täiuslikumalt säilinud mõisakompleks  29 ehitise ja rajatisega.

Kooli põhitegevuseks on pakkuda põhikooli- ja gümnaasiumijärgset kutseõpet ning täiend- ning ümberõpet täiskasvanutele.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Müüri 4, 70401 Olustvere Tel: 437 4290 Faks: 437 1610 kool@olustvere.edu.ee www.olustvere.edu.ee
Müüri 4, 70401 Olustvere

12 õppekava Keskhariduse baasil (kutseõpe)

Kelner, 0,5 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Õppima on oodatud keskharidust omavad ning erialal töötavad kelnerid/teenindajad ning teisi huvilisi, kes soovivad end täiendada ja sooritada kelneri kutseeksamit. Õppetöö [...] Edasi »

Keraamika, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Keraamika õppekava eesmärk keskhariduse omandanud õppijatele on teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu aktiivsete, laia silmaringiga teotahteliste, käsitöömeistri eetikanõudeid teadvustavate inimeste ettevalmistamine. Õppekava võimaldab [...] Edasi »

Mesinik, 1 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Mesinduse õppekava koostamise aluseks on Haridus- ja Teadusministri 07.10.2011 määrus nr 61 „Mesinikueriala riiklik õppekava“, Toiduainetööstuse ja põllumajanduse kutsenõukogu otsusega [...] Edasi »

Pagar-kondiiter, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Pagar – kondiitri erialal õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua [...] Edasi »

Põllumajandus (taimekasvatus/loomakasvatus), 0,5 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Põllumajanduse eriala on mõeldud noortele, kellele meeldib elu maal, masinad ja loomad. Samas peavad põllumajanduseriala valinud poisid-tüdrukud olema tulevikus valmis [...] Edasi »

Rahvuslik puutööndus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Rahvusliku puutöönduse õppekava eesmärk keskhariduse omandanud õppijatele on teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu aktiivsete, laia silmaringiga teotahteliste, eesti rahvakultuuri pärandit [...] Edasi »

Reisikorraldus (giid), 1 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis pakub mittestatsionaarses õppevormis giidi õpet. Giidi ja giid-reisisaatja ametit omandama on oodatud turismiteenindusest huvitatud vähemalt keskharidust omavad [...] Edasi »

Sekretäritöö, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Õppimine keskhariduse baasil kaks aastat õppija saab valikainete raames raamatupidaja ja personalitöötaja lisaoskused õppetöö on õppijale tasuta teoreetiline õpe koolis [...] Edasi »

Tekstiilitöö, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Tekstiilitöö eriala (keskhariduse baasil õppeajaga 2 aastat) eesmärgiks on säilitada, taaselustada ja propageerida rahvuslikku käsitööd tekstiili valdkonnas ning siduda see [...] Edasi »

Toiduainete töötlemine, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Erialal on kolm spetsialiseerumist: Piimatoodete valmistamine Olustvere kooli üks õpetatavaid erialasuundi on piimatoodete valmistamine. Piimandust õpetatakse Olustveres alates 2007. aastast. [...] Edasi »

Toitlustusteenindus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Toitlustusteeninduse õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada keskhariduse omandanud õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates [...] Edasi »

Turismikorraldus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis saab õppida turismikorralduse eriala. Turismi kutseõppesse on õppima oodatud turismiteenindusest huvitatud keskharidusega noored. Õpe kestab kaks aastat. [...] Edasi »

5 kutsekeskharidusõppe õppekava

Kokk, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Koka õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada põhihariduse omandanud õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates [...] Edasi »

Maaturismi teenindus, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis saab õppida maaturismi teeninduse eriala. Maaturismi kutseõppesse on õppima oodatud turismiteenindusest huvitatud põhiharidusega noored. Õpe kestab [...] Edasi »

Pagar-kondiiter, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Pagar – kondiitri eriala õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua [...] Edasi »

Põllumajandus, 3,5 aastat – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Põllumajanduse eriala on mõeldud noortele, kellele meeldib elu maal, masinad ja loomad. Samas peavad põllumajanduseriala valinud poisid-tüdrukud olema tulevikus valmis [...] Edasi »

Toiduainete töötlemine, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Erialal on  kolm spetsialiseerumist: Piimatoodete valmistamine Olustvere kooli üks õpetatavaid erialasuundi on piimatoodete valmistamine. Piimandust õpetatakse Olustveres alates 2007. aastast. [...] Edasi »

3 õppekava Põhihariduse baasil (kutseõpe)

Kokk, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Koka õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada põhihariduse omandanud õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates [...] Edasi »

Maaturismi teenindus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis saab õppida maaturismi teeninduse eriala mittestatsionaarsesõppes. Maaturismi teenindaja kutset omandama on oodatud turismiteenindusest huvitatud vähemalt põhiharidust (9 klassi) omavad [...] Edasi »

Toiduainete töötlemine, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Erialal on  kolm spetsialiseerumist: Piimatoodete valmistamine Olustvere kooli üks õpetatavaid erialasuundi on piimatoodete valmistamine. Piimandust õpetatakse Olustveres alates 2007. aastast. [...] Edasi »