Kutseharidus.ee
Menüü

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool – ela looduses ja loodusega!

http://best-college-essays.com/poverty-in-haiti-research-paper Poverty in haiti research paper

http://aios-scientificcommittee.org/Corel-Painter-12-cheap-price Corel Painter 12 cheap price

Kooli põhitegevuseks on pakkuda põhikooli- ja gümnaasiumijärgset kutseõpet ning täiend- ning ümberõpet täiskasvanutele.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Müüri 4, 70401 Olustvere Tel: 437 4290 Faks: 437 1610 kool@olustvere.edu.ee www.olustvere.edu.ee
Müüri 4, 70401 Olustvere

12 õppekava Keskhariduse baasil

Kelner, 0,5 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Õppima on oodatud keskharidust omavad ning erialal töötavad kelnerid/teenindajad ning teisi huvilisi, kes soovivad end täiendada ja sooritada kelneri kutseeksamit. Õppetöö [...] Edasi »

Keraamika, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Keraamika õppekava eesmärk keskhariduse omandanud õppijatele on teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu aktiivsete, laia silmaringiga teotahteliste, käsitöömeistri eetikanõudeid teadvustavate inimeste ettevalmistamine. Õppekava võimaldab [...] Edasi »

Mesinik, 1 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Mesinduse õppekava koostamise aluseks on Haridus- ja Teadusministri 07.10.2011 määrus nr 61 „Mesinikueriala riiklik õppekava“, Toiduainetööstuse ja põllumajanduse kutsenõukogu otsusega [...] Edasi »

Pagar-kondiiter, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Pagar – kondiitri erialal õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua [...] Edasi »

Põllumajandus (taimekasvatus/loomakasvatus), 0,5 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Põllumajanduse eriala on mõeldud noortele, kellele meeldib elu maal, masinad ja loomad. Samas peavad põllumajanduseriala valinud poisid-tüdrukud olema tulevikus valmis [...] Edasi »

Rahvuslik puutööndus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Rahvusliku puutöönduse õppekava eesmärk keskhariduse omandanud õppijatele on teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu aktiivsete, laia silmaringiga teotahteliste, eesti rahvakultuuri pärandit [...] Edasi »

Reisikorraldus (giid), 1 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis pakub mittestatsionaarses õppevormis giidi õpet. Giidi ja giid-reisisaatja ametit omandama on oodatud turismiteenindusest huvitatud vähemalt keskharidust omavad [...] Edasi »

Sekretäritöö, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Õppimine keskhariduse baasil kaks aastat õppija saab valikainete raames raamatupidaja ja personalitöötaja lisaoskused õppetöö on õppijale tasuta teoreetiline õpe koolis [...] Edasi »

Tekstiilitöö, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Tekstiilitöö eriala (keskhariduse baasil õppeajaga 2 aastat) eesmärgiks on säilitada, taaselustada ja propageerida rahvuslikku käsitööd tekstiili valdkonnas ning siduda see [...] Edasi »

Toiduainete töötlemine, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Erialal on kolm spetsialiseerumist: Piimatoodete valmistamine Olustvere kooli üks õpetatavaid erialasuundi on piimatoodete valmistamine. Piimandust õpetatakse Olustveres alates 2007. aastast. [...] Edasi »

Toitlustusteenindus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Toitlustusteeninduse õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada keskhariduse omandanud õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates [...] Edasi »

Turismikorraldus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis saab õppida turismikorralduse eriala. Turismi kutseõppesse on õppima oodatud turismiteenindusest huvitatud keskharidusega noored. Õpe kestab kaks aastat. [...] Edasi »

5 kutsekeskharidusõppe õppekava

Kokk, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Koka õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada põhihariduse omandanud õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates [...] Edasi »

Maaturismi teenindus, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis saab õppida maaturismi teeninduse eriala. Maaturismi kutseõppesse on õppima oodatud turismiteenindusest huvitatud põhiharidusega noored. Õpe kestab [...] Edasi »

Pagar-kondiiter, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Pagar – kondiitri eriala õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua [...] Edasi »

Põllumajandus, 3,5 aastat – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Põllumajanduse eriala on mõeldud noortele, kellele meeldib elu maal, masinad ja loomad. Samas peavad põllumajanduseriala valinud poisid-tüdrukud olema tulevikus valmis [...] Edasi »

Toiduainete töötlemine, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Erialal on  kolm spetsialiseerumist: Piimatoodete valmistamine Olustvere kooli üks õpetatavaid erialasuundi on piimatoodete valmistamine. Piimandust õpetatakse Olustveres alates 2007. aastast. [...] Edasi »

3 õppekava Põhihariduse baasil

Kokk, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Koka õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada põhihariduse omandanud õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates [...] Edasi »

Maaturismi teenindus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis saab õppida maaturismi teeninduse eriala mittestatsionaarsesõppes. Maaturismi teenindaja kutset omandama on oodatud turismiteenindusest huvitatud vähemalt põhiharidust (9 klassi) omavad [...] Edasi »

Toiduainete töötlemine, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Erialal on  kolm spetsialiseerumist: Piimatoodete valmistamine Olustvere kooli üks õpetatavaid erialasuundi on piimatoodete valmistamine. Piimandust õpetatakse Olustveres alates 2007. aastast. [...] Edasi »