Kutseharidus.ee
Menüü

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool – ela looduses ja loodusega!

Kool alustas tegevust 1914. aastal Kõo mõisas Kõrgemajärgulise Alampõllutöökoolina, mis 1917. aastal muudeti põllutöökeskkooliks. 1920. aastal jätkas kool tegevust Olustveres Eesti Aleksandri Põllutöökeskkooli nime all. Erinevate nimede all on kool tegutsenud tänaseni.

Põllumajandusliku kallakuga koolist on tänaseks saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hallatav kutseõppeasutus, kellele kuulub ka Baltikumi kõige täiuslikumalt säilinud mõisakompleks  29 ehitise ja rajatisega.

Kooli põhitegevuseks on pakkuda põhikooli- ja gümnaasiumijärgset kutseõpet ning täiend- ning ümberõpet täiskasvanutele.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Müüri 4, 70401 Olustvere Tel: 437 4290 Faks: 437 1610 kool@olustvere.edu.ee www.olustvere.edu.ee
Müüri 4, 70401 Olustvere

11 õppekava Keskhariduse baasil

Kelner, 0,5 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Õppima on oodatud keskharidust omavad ning erialal töötavad kelnerid/teenindajad ning teisi huvilisi, kes soovivad end täiendada ja sooritada kelneri kutseeksamit. [...] Edasi »

Mesinik, 1 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Õppima võetakse isikud, kes on omandanud keskhariduse. Mesiniku õppekava koostamise alus on Haridus- ja Teadusministri 07.10.2011 määrus nr 61 [...] Edasi »

Pagar-kondiiter, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Pagar – kondiitri erialal õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua [...] Edasi »

Põllumajandus (taimekasvatus/loomakasvatus), 0,5 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Erialale võetakse vastu põllumajandusettevõtetes töötavaid keskharidusega isikuid. Teoreetiline õppetöö toimub 3-4-päevaste sessioonidena 1 kord kuus kooli juures ning sessioonide [...] Edasi »

Rahvuslik puutööndus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Rahvusliku puutöönduse õppekava eesmärk keskhariduse omandanud õppijatele on teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu aktiivsete, laia silmaringiga teotahteliste, eesti rahvakultuuri [...] Edasi »

Reisikorraldus (giid), 1 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis pakub giidi õpet. Giid-reisisaatja ametit töö kõrvalt omandama on oodatud turismiteenindusest huvitatud vähemalt keskharidust omavad inimesed. Õpe [...] Edasi »

Sekretäritöö, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Sekretäritöö eriala õppekavale võib asuda õppima isik, kes on omandanud keskhariduse. Õpe toimub sekretäritöö riikliku õppekava alusel. Õppekava maht 80 [...] Edasi »

Tekstiilitöö, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Tekstiilitöö eriala eesmärgiks on säilitada, taaselustada ja propageerida rahvuslikku käsitööd tekstiili valdkonnas ning siduda see loovalt tänapäevaga. Rahvusliku tekstiili põhi- [...] Edasi »

Toiduainete töötlemine, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Erialal on kolm spetsialiseerumist: Piimatoodete valmistamine Olustvere kooli üks õpetatavaid erialasuundi on piimatoodete valmistamine. Piimandust õpetatakse Olustveres alates 2007. [...] Edasi »

Toitlustusteenindus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Toitlustusteeninduse õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada keskhariduse omandanud õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid [...] Edasi »

Turismikorraldus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis saab õppida turismikorralduse eriala. Turismi kutseõppesse on õppima oodatud turismiteenindusest huvitatud keskharidusega noored. Õpe kestab [...] Edasi »

5 kutsekeskharidusõppe õppekava

Kokk, 3,5 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Õpitakse kaasaegsete seadmetega varustatud õppeklassis toiduvalmistamist, töökorraldust, toiduainete tundmist, klienditeenindust, menüüde koostamist, võõrkeeli (inglise, vene, prantsuse keelt), arvutiõpetust, teenindust [...] Edasi »

Maaturismi teenindus, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis saab õppida maaturismi teeninduse eriala. Maaturismi kutseõppesse on õppima oodatud turismiteenindusest huvitatud põhiharidusega noored. Õpe [...] Edasi »

Pagar-kondiiter, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Pagar – kondiitri eriala õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua [...] Edasi »

Põllumajandus, 3,5 aastat – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Põllumajanduse eriala on mõeldud noortele, kellele meeldib elu maal, masinad ja loomad. Samas peavad põllumajanduseriala valinud poisid-tüdrukud olema tulevikus [...] Edasi »

Toiduainete töötlemine, 3 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Erialal on  kolm spetsialiseerumist: Piimatoodete valmistamine Olustvere kooli üks õpetatavaid erialasuundi on piimatoodete valmistamine. Piimandust õpetatakse Olustveres alates 2007. [...] Edasi »

3 õppekava Põhihariduse baasil

Kokk, 2,5 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Õppima on oodatud põhiharidust omavad ning erialal töötavad kokad/abikokad, kes soovivad end täiendada või põhiteadmisi omandada. Õppekava läbimisel on võimalik [...] Edasi »

Maaturismi teenindus, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis saab õppida maaturismi teeninduse eriala töö kõrvalt. Maaturismi teeninduse kutset töö kõrvalt omandama on oodatud [...] Edasi »

Põllumajandus, 1 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

  Erialale võetakse vastu eelistatult põllumajandusettevõtetes töötavaid põhiharidusega isikuid. Õppetöö toimub sessioonõppe vormis: -teoreetiline õppetöö toimub 3…4-päevaste sessioonidena 1 kord [...] Edasi »