Kutseharidus.ee
Menüü

Rakvere Ametikool

Rakvere Ametikool on suurim kutseõppeasutus Lääne-Virumaal. Koolis õpib ligikaudu 850 õpilast erinevatest Eesti maakondadest.

Teeme koostööd:

 • Kutse- ja üldhariduskoolidega Eestis
 • Kõrgkoolidega
 • Koolidega välismaal
 • Ettevõtetega Eestis ja välismaal
 • Haridusprogramm Leonardo da Vinci raames oleme saatnud erinevate erialade õpilasi  Euroopa ettevõtetesse praktikale.

Visioon 2020

Rakvere Ametikool on ajakohane, tulevikku ja koostööle suunatud, hea mainega, tunnustatud ja rahvusvahelisel tasemel töötajaid koolitav Virumaa kutsehariduskeskus.

Missioon

Rakvere Ametikooli missiooniks on luua innovatiivsed võimalused õppija isiklikuks arenguks ja toimetulekuks tööelus, ajakohase õpikeskkonna ning sõbraliku, motiveeritud ja kvalifitseeritud personali kaudu.

Väärtused ja põhimõtted

 • Hoolivus – endast, kaastöötajatest, klientidest ning säästlik suhtumine keskkonda.
 • Uuendusmeelsus – avatus uutele ideedele ja tegevustele.
 • Koostöövalmidus – valmidus töötada koos ja võtta vastutus ühiste eesmärkide nimel.
 • Tööarmastus – soov teha tööd pühendumusega, olles eeskujuks tööarmastuse kujundamisel õpilastes.
 • Kogemus – arvestame ja õpime mineviku, iseenda ja teiste kogemustest
 • Ühtekuuluvus – loome traditsioone, kujundame ühtset identiteeti ning kanname sarnaseid väärtusi.
 • Tervis – väärtustame vaimset ja füüsilist heaolu, positiivset sisekliimat ning tervist toetavat töökeskkonda.
 • Ametiuhkus – tähtsustame ametialast pädevust.

Rakvere Ametikool

Piiri 8, 44316 Rakvere Tel: 329 5030 Faks: 329 5031 info@rak.ee www.rak.edu.ee
Piiri 8, 44316 Rakvere

9 õppekava Keskhariduse baasil

Ehitusviimistlus, 2 a – Rakvere Ametikool

Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Põhilised tööülesanded on: maalritööd – pindade ettevalmistamine lõppviimistluseks, värvi pealekandmine või pihustamine, pindade lakkimine, ruumide [...] Edasi »

Hotelliteenindaja, 1 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse põhi ja keskharidusega noori. 3. taseme hotelliteenindaja lähtub oma töös erineva kultuuritaustaga külaliste vajadustest ja soovidest ning tegutseb [...] Edasi »

Hotelliteenindaja, 2 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse keskharidusega noori. Hotelliteenindaja igapäevaste tööülesannete hulka kuulub klientide teenindamine, tubade hooldus, suhtlemine klientidega ja majutuse korraldamine. Selle kutseala [...] Edasi »

Infotehnoloogia süsteemide spetsialist, 2 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse põhikooli lõpetanud noori, kes soovivad omandada infotehnoloogia süsteemide spetsialisti eriala. IT-süsteemide spetsialist töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid [...] Edasi »

Keevitaja (kaitsegaasmetall-kaarkeevitus), 1 a – Rakvere Ametikool

Keevitaja töö nõuab tänapäeval mitmekülgseid kutsealaseid teadmisi ja oskusi. Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes, teda vajatakse ehitus-, paigaldus-, [...] Edasi »

Kelner, 0,5 a – Rakvere Ametikool

Õppima võtame nii põhi- kui keskharidusega noori. Vanuse alampiir õppima asumisel vähemalt 18a. Kelneri igapäevaste tööülesannete hulka kuulub klientide teenindamine, [...] Edasi »

Kokk, 2 a – Rakvere Ametikool

Kokal on vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks. Kokk käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite [...] Edasi »

Logistik, 1,5 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse keskhariduse omandanud noori, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku logistiliste süsteemidega. Eesmärgiks on avardada inimeste silmaringi, et nad näeksid [...] Edasi »

Veoautojuht, 0,5 a – Rakvere Ametikool

Veoautojuht teostab nii siseriikliku kui ka rahvusvaheliste veoste vedu. Töö on vahelduva iseloomuga, iseseisev, võib esineda töötamist nädalavahetustel, riiklikel pühadel, [...] Edasi »

14 kutsekeskharidusõppe õppekava

Autokeretehnik, 3 a – Rakvere Ametikool

Autokeretehnik töötab sõidukite kere- ja värvitööde ettevõtetes. 4. taseme autokeretehniku töö sisu on sõiduki kere ja sisustuse osandamine ning koostamine, [...] Edasi »

Automaaler, 3 a – Rakvere Ametikool

Automaaler töötab sõidukite kere- ja värvitööde ettevõtetes. Automaalri töö sisu on auto pindade ettevalmistamine värvimiseks. Osakutse maalritööde ettevalmistaja töö sisu [...] Edasi »

Ehituspuusepp, 3 a – Rakvere Ametikool

Ehituspuusepp on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes. Ehituspuusepa peamised tööülesanded on [...] Edasi »

Ehitusviimistleja, 3 a – Rakvere Ametikool

Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Põhilised tööülesanded on: maalritööd – pindade ettevalmistamine lõppviimistluseks, värvi pealekandmine või pihustamine, pindade lakkimine, ruumide [...] Edasi »

Infotehnoloogia süsteemide spetsialist, 3 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse põhikooli lõpetanud noori, kes soovivad omandada infotehnoloogia süsteemide spetsialisti eriala. IT-süsteemide spetsialist töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid [...] Edasi »

Keevitaja, 3 a – Rakvere Ametikool

Keevitaja töö nõuab tänapäeval mitmekülgseid kutsealaseid teadmisi ja oskusi. Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes, teda vajatakse ehitus-, paigaldus-, [...] Edasi »

Keskkonnatehnika lukksepp, 3 a – Rakvere Ametikool

Keskkonnatehnika lukksepp on oskustööline, kes paigaldab, hooldab, reguleerib, remondib ja demonteerib ehitiste kütte, vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning -seadmeid. Ta töötab ehitus- [...] Edasi »

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, 3 a – Rakvere Ametikool

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes. Ehitaja peamised tööülesanded on kandvate ja mittekandvate [...] Edasi »

Kokk, 3 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse põhikooli lõpetanud noori kes soovivad omandada lisaks koka erialale ka kutsekeskhariduse. Kokal on vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks. Kokk [...] Edasi »

Majutusteenindus, 3 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse põhikooli lõpetanud noori, kes soovivad lisaks erialale omandada ka keskhariduse. Majutusteeninduse kutseala töötaja on klienditeenindaja, kes töötab majutusteenust [...] Edasi »

Pagar-kondiiter, 3 a – Rakvere Ametikool

Õppima võtame põhikooli lõpetanud noori. Pagar-kondiiter peab kliendi sooviga arvestades oskama valmistada erinevaid tooteid, alustades lihtsatest saiadest ja pirukatest ning [...] Edasi »

Sõiduautotehnik, 3 a – Rakvere Ametikool

Sõiduautotehnikud töötavad autoremondi- ja hooldusettevõtetes. Põhilised tööülesanded on: Sõiduauto ülddiagnostika, hooldus ja remont. Sõiduauto kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus [...] Edasi »

Tisler, 3 a – Rakvere Ametikool

Tisler on oskustööline, kes töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit ja teisi puittooteid. Tisleri [...] Edasi »

Toitlustusteenindus, 3 a – Rakvere Ametikool

Õppima võtame põhikooli lõpetanud noori, kes soovivad lisaks erialale omandada ka kutsekeskhariduse. Toitlustusteeninduse kutseala töötaja on klienditeenindaja, kes töötab toitlustusteenust [...] Edasi »

2 õppekava Lihtsustatud õppekavaga põhikooli lõpetanutele

Abikokk, 1 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse noori, kes on vähemalt 17 aastased ja ei ole lõpetanud põhikooli, samuti põhikooli lõpetanuid (ka lihtsustatud õppekava alusel). [...] Edasi »

Abipagar, 1 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse noori, kes on vähemalt 17 aastased, kuid pole lõpetanud põhikooli ning põhikooli lõpetanuid (ka lihtsustatud õppekava alusel). Abipagar, [...] Edasi »

9 õppekava Põhihariduse baasil

Abikokk, 1 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse noori, kes on vähemalt 17 aastased ja ei ole lõpetanud põhikooli, samuti põhikooli lõpetanuid (ka lihtsustatud õppekava alusel). [...] Edasi »

Abipagar, 1 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse noori, kes on vähemalt 17 aastased, kuid pole lõpetanud põhikooli ning põhikooli lõpetanuid (ka lihtsustatud õppekava alusel). Abipagar, [...] Edasi »

CNC töötlemiskeskuse operaator, 5 k – Rakvere Ametikool

CNC töötlemiskeskuse operaator töötab CNC töötlemiskeskustel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Ta tunneb pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise [...] Edasi »

Hotelliteenindaja, 1 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse põhi ja keskharidusega noori. 3. taseme hotelliteenindaja lähtub oma töös erineva kultuuritaustaga külaliste vajadustest ja soovidest ning tegutseb [...] Edasi »

Kokk, 2 a – Rakvere Ametikool

Kokal on vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks. Kokk käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite [...] Edasi »

Krohvija, 1 a – Rakvere Ametikool

Eeldus õppima asumiseks on põhihariduse olemasolu või vähemalt 22 aasta vanusel põhihariduseta isikul põhihariduse tasemele vastavate kompetentside olemasolu. Krohvija on [...] Edasi »

Monteerija, 5 k – Rakvere Ametikool

Eeldus õppima asumiseks on põhihariduse olemasolu või vähemalt 22 aasta vanusel põhihariduseta isikul põhihariduse tasemele vastavate kompetentside olemasolu. Monteerija on [...] Edasi »

Pehme mööbli valmistaja, 1 a – Rakvere Ametikool

Pehme mööbli valmistaja on oskustöötaja, kes valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit kogu tootmisprotsessi ulatuses enamasti suurtööstuses. Tema peamisteks tööülesanneteks [...] Edasi »

Soojuspumpade paigaldaja, 3 k – Rakvere Ametikool

Eeldus õppima asumiseks on eelnevalt läbitud õppekava keskkonnatehnikalukksepp või omandatud külmamehaaniku kutse. Põhihariduse olemasolu või vähemalt 22 aasta vanusel põhihariduseta [...] Edasi »

14 õppekava Põhihariduse nõudeta

Abikokk, 1 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse noori, kes on vähemalt 17 aastased ja ei ole lõpetanud põhikooli, samuti põhikooli lõpetanuid (ka lihtsustatud õppekava alusel). [...] Edasi »

Abipagar, 1 a – Rakvere Ametikool

Õppima võetakse noori, kes on vähemalt 17 aastased, kuid pole lõpetanud põhikooli ning põhikooli lõpetanuid (ka lihtsustatud õppekava alusel). Abipagar, [...] Edasi »

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, 5 k – Rakvere Ametikool

Eeldus õppima asumiseks on eelnevalt läbitud õppekava koostelukksepp või keevitaja. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes. Tema [...] Edasi »

CNC töötlemiskeskuse operaator, 5 k – Rakvere Ametikool

CNC töötlemiskeskuse operaator töötab CNC töötlemiskeskustel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Ta tunneb pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise [...] Edasi »

Koostelukksepp, 4 k – Rakvere Ametikool

Õppegrupp komplekteeritakse koostöös tööandjaga. Koostelukksepp töötab tavaliselt masina-, aparaaditööstuse või laevaehituse ettevõttes. Koostelukksepa põhilised tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, [...] Edasi »

Krohvija, 1 a – Rakvere Ametikool

Eeldus õppima asumiseks on põhihariduse olemasolu või vähemalt 22 aasta vanusel põhihariduseta isikul põhihariduse tasemele vastavate kompetentside olemasolu. Krohvija on [...] Edasi »

Maalritööde ettevalmistaja, 1 a – Rakvere Ametikool

Maalritööde ettevalmistajad töötavad sõidukite kere- ja värvitööde ettevõtetes. Nende tööoks on autode puhastamine, osandamine ning koostamine puhastamisel, plastdetailide töötlemine, pindade [...] Edasi »

Monteerija, 5 k – Rakvere Ametikool

Eeldus õppima asumiseks on põhihariduse olemasolu või vähemalt 22 aasta vanusel põhihariduseta isikul põhihariduse tasemele vastavate kompetentside olemasolu. Monteerija on [...] Edasi »

Mootorsõiduki hooldaja, 1 a – Rakvere Ametikool

Mootorsõidukihooldajad töötavad autoremondi- ja hooldusettevõtetes. Mootorsõidukihooldaja tegeleb mootorsõidukite, liikur- ja väikemasinate, haagiste ning nende lisa- ja tööseadmete (edaspidi sõidukite) hoolduse, [...] Edasi »

Mootorsõidukijuhi kliimaseadmete ülddiagnostika, 5 k – Rakvere Ametikool

Mootorsõidukijuhi kliimaseadmete ülddiagnostika, hoolduse ja remondi erialal töötaja: kontrollib ja hooldab kliimaseadmeid. loeb ja salvestab rikkekoode. salvestab andurite ja täiturite [...] Edasi »

Palkmajaehitaja, 1 a – Rakvere Ametikool

Ei nõuta põhihariduse olemasolu, vanuse alampiir õpingute alustamiseks vähemalt 17a. Palkmajaehitaja on oskustööline, kelle põhiliseks tööks on tööstuslikult valmistatud detailidest [...] Edasi »

Pehme mööbli valmistaja, 1 a – Rakvere Ametikool

Pehme mööbli valmistaja on oskustöötaja, kes valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit kogu tootmisprotsessi ulatuses enamasti suurtööstuses. Tema peamisteks tööülesanneteks [...] Edasi »

Puittoodete viimistleja, 7 k – Rakvere Ametikool

Puittoodete viimistleja on lihttööline, kes töötab mööblitööstusettevõtetes. Puittoodete viimistleja valmistab pindasid ette viimistlemiseks, katab neid erinevate viimistlus-materjalidega, teab viimistlusmaterjalide omadusi, [...] Edasi »

Soojuspumpade paigaldaja, 3 k – Rakvere Ametikool

Eeldus õppima asumiseks on eelnevalt läbitud õppekava keskkonnatehnikalukksepp või omandatud külmamehaaniku kutse. Põhihariduse olemasolu või vähemalt 22 aasta vanusel põhihariduseta [...] Edasi »