Kutseharidus.ee
Menüü

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Koolitame õppijaid kolmes osakonnas: ehitus-, teenindus- ja täiendkoolituse osakonnas.

Iga töömehe eesmärgiks on olla oma ala meister – ennast väärtustav, distsiplineeritud ja tööle pühendunud oskustööline, kes suudab hakkama saada kiirelt muutuvas ning arenevas ühiskonnas. Kooli ülesanne on luua selle eesmärgi täitumiseks vajalikud eeldused, luua õppimiseks selline keskkond, et siit saadud haridusega on võimalik saada tasemel meistriks ja jätkata oma haridusteed.

Vaba aja sisustamiseks saab osaleda mitmetes huviringides, käiia ujumas, rassida jõusaalis, teha bändi või õppida kooli autokoolis.

Parimatele õppuritele maksab riik 38 € stipendiumi. Kõik põhikoolijärgses või haridusnõudeta õppes olevad õpilased saavad tasuta koolilõuna. Õpilaskodu elanikud saavad tasuta hommikuputru. Kool tasub ka poole tööriiete ja individuaaltööriistade maksumusest. 

Kooli välissuhetel on kaks eesmärki: teadmiste ja kogemuste vahetamine läbi vahetusprogrammide ja koostöö erinevates projektides. Projektitöö eesmärkideks on osalemine nii Euroopa Liidu kui ka Eesti riigi mitmesugustes kutseharidusalastes projektides. Koolil on koostööpartnerid Soomes, Rootsis, Norras ja Saksamaal. Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli välissuhtlemisel peetakse teadmiste ja oskuste täiendamisel väga oluliseks õpilaste ja õpetajate välisvahetusi. Parimad õpilased viibivad igal aastal praktikal mõnes partnerkoolis.

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Vana-Võidu, Viiratsi vald 70108 Viljandimaa Tel: 435 1020 Faks: 435 1022 info@vykk.vil.ee www.vykk.vil.ee
Vana-Võidu, Viiratsi vald 70108 Viljandimaa

14 õppekava Keskhariduse baasil

Arvutid ja arvutivõrgud, 2,5-3,5 a – Viljandi Ühenatud Kutsekeskkool

Kaasaegne maailm on infomaailm. Infoühiskond vajab asjatundjaid, kes seda maailma käigus hoiavad. Õppides meie koolis arvuteid ja arvutivõrke saad selgeks [...] Edasi »

Automaaler, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Autostumine on maailma üks paljudest hädadest. Samas – kui auto juba olemas, on seda vaja ka korras hoida. Automaaler, kes [...] Edasi »

Autoplekksepp, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Korrektselt liigeldes ja tänavaaukudest mööda laveerides peavad autode veermik ja kere hästi vastu. Aga elus juhtub ju mõndagi –- väike [...] Edasi »

Autotehnik, 2,5-3,5 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Autostumine on maailma üks paljudest hädadest. Samas – kui auto juba olemas, on seda vaja ka korras hoida. Automaaler, kes [...] Edasi »

Ehitus, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Sulle meeldib ehitada, luua ja Sa soovid selles rakendust leida, siis tule ja õpi ehitajaks. Ehitaja elukutse on üks vanemaid [...] Edasi »

Ehitustööjuht, 5 k – Viljandimaa Ühendatud Kutsekeskkool

Ehitusvaldkond vajab lisaks töölistele erinevate oskustega juhte. Üks oluline lüli igal ehitusobjektil on kümnik ehk tööjuht. Ehitustööjuhid tegutsevad tööliste juhendamisel [...] Edasi »

Ehitusviimistlus, 2 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Ehitusviimistleja eriala on õppida soovijate hulgas väga populaarne – põhjuseks on töö iseloom – viimistlejad töötavad üldjuhul soojas ruumis. Ja [...] Edasi »

Elektrik, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Naerdakse, et tõeline värskus on noolega kapis. Et sellist värskust mitte kogeda, tasub enne noolega kapi kallale minekut elektriasjandus endale [...] Edasi »

Keskkonnatehnika lukksepp, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kaasaegne kütte-või ventilatsioonisüsteem, kodumasin või vee- ja kanalisatsioonisüsteem vajab oskajaid tegijaid. See pole enam solgivees torude parandamine. See on uus [...] Edasi »

Kokk, 2,5-3,5 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kui Sa soovid avada oma restorani või saada heaks kokaks suurköögis, siis meie kooli lõpetamise järel on see võimalik. Enamus [...] Edasi »

Pottsepp, 10 k – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Pottsepa eriala on õppimisvõimalus keskharidust omavatele inimestele. Lisaks pottsepatöödele saavad õppijad õppimise käigus selgeks ka ehituse ja müüritööde üldtõed. Õppima [...] Edasi »

Puit- ja kiviehitiste restaureerimine, 2 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Paljude jaoks omandavad meie esivanemate loodud asjad uue tähenduse alles nendega kokku puutudes. Aga neid vanal viisil korda teha on [...] Edasi »

Tarkvara arendaja, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Maailmas toodetakse iga hetk mingi uust rakendus, mäng, IT lahendus. Seda teevad tarkvaraarendajad. Nende tööks on tarkavara lähtekoodi kirjutamine, süsteemi [...] Edasi »

Veoauto- ja bussijuht, 0,5-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Transport muutub üha olulisemaks ja aina rohkem vajatakse auto- ja bussijuhte. Õppida saab põhihariduse ja keskhariduse baasil. Õpe põhihariduse baasil: veoautojuht, [...] Edasi »

3 õppekava Kutseeriharidusõpe

Autodiagnostik, 1 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Mootorsõidukite hoolduse ja remondi kutsealal on autodiagnostiku roll üks olulisemaid – tema „diagnoosib auto haiguse ja määrab ravi”. Siit ka [...] Edasi »

Keevitaja, 10 k-3 a – Viljandi Ühenatud Kutsekeskkool

Oled huvitatud metallitööst siis sobib selgeks õppida keevitaja amet meie uues õppebaasis. Kooli kaasaegses keevitusklassis on see lausa rõõm! MIG/MAG [...] Edasi »

Müügikonsultant, 5 k – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Paljud kutseõppe läbinud on asunud tööle kaubanduses või müügiorganisatsioonides kauba pakkujatena või ostjatena. Selline töö eeldab lisaks kutseõppes omandatud toote [...] Edasi »

17 kutsekeskharidusõppe õppekava

Arvutid ja arvutivõrgud, 2,5-3,5 a – Viljandi Ühenatud Kutsekeskkool

Kaasaegne maailm on infomaailm. Infoühiskond vajab asjatundjaid, kes seda maailma käigus hoiavad. Õppides meie koolis arvuteid ja arvutivõrke saad selgeks [...] Edasi »

Arvutid ja arvutivõrgud, 3,5 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

  Kaasaegne maailm on infomaailm. Infoühiskond vajab asjatundjaid, kes seda maailma käigus hoiavad. Õppides meie koolis arvuteid ja arvutivõrke saad [...] Edasi »

Automaaler, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Autostumine on maailma üks paljudest hädadest. Samas – kui auto juba olemas, on seda vaja ka korras hoida. Automaaler, kes [...] Edasi »

Autoplekksepp, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Korrektselt liigeldes ja tänavaaukudest mööda laveerides peavad autode veermik ja kere hästi vastu. Aga elus juhtub ju mõndagi –- väike [...] Edasi »

Autotehnik, 2,5-3,5 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Autostumine on maailma üks paljudest hädadest. Samas – kui auto juba olemas, on seda vaja ka korras hoida. Automaaler, kes [...] Edasi »

Autotehnik, 3,5 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

  Tänapäeva auto on kõrgtehnoloogiast pungil. Et sellise autoga remondihallis toime tulla, on vaja teadmisi autoasjandusest, aga ka arvutimaailmast. Autotehniku [...] Edasi »

Ehitus, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Sulle meeldib ehitada, luua ja Sa soovid selles rakendust leida, siis tule ja õpi ehitajaks. Ehitaja elukutse on üks vanemaid [...] Edasi »

Ehituspuusepp, 3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kui Sulle meeldib ehitustöö ja samas armastad Sa puutööd, siis on õige valik õppida ehituspuusepaks. Õppides saavad selgeks majade puitkonstruktsioonid, [...] Edasi »

Ehitusviimistlus, 2 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Ehitusviimistleja eriala on õppida soovijate hulgas väga populaarne – põhjuseks on töö iseloom – viimistlejad töötavad üldjuhul soojas ruumis. Ja [...] Edasi »

Elektrik, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Naerdakse, et tõeline värskus on noolega kapis. Et sellist värskust mitte kogeda, tasub enne noolega kapi kallale minekut elektriasjandus endale [...] Edasi »

Keevitaja, 10 k-3 a – Viljandi Ühenatud Kutsekeskkool

Oled huvitatud metallitööst siis sobib selgeks õppida keevitaja amet meie uues õppebaasis. Kooli kaasaegses keevitusklassis on see lausa rõõm! MIG/MAG [...] Edasi »

Keskkonnatehnika lukksepp, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kaasaegne kütte-või ventilatsioonisüsteem, kodumasin või vee- ja kanalisatsioonisüsteem vajab oskajaid tegijaid. See pole enam solgivees torude parandamine. See on uus [...] Edasi »

Kokk, 2,5-3,5 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kui Sa soovid avada oma restorani või saada heaks kokaks suurköögis, siis meie kooli lõpetamise järel on see võimalik. Enamus [...] Edasi »

Mööblirestauraator (sadulsepp), 1 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Vana diivan või tool, autoiste või polster… Paljude jaoks omandavad vanad asjad uue tähenduse alles nendega kokku puutudes. Aga neid [...] Edasi »

Tarkvara arendaja, 2-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Maailmas toodetakse iga hetk mingi uust rakendus, mäng, IT lahendus. Seda teevad tarkvaraarendajad. Nende tööks on tarkavara lähtekoodi kirjutamine, süsteemi [...] Edasi »

Tööriistalukksepp, 3 a – Viljandi Ühenatud Kutsekeskkool

Oled huvitatud masinate putitamisest ja ehitamisest -– tule õpi meie uues tehnomajas tööriistalukksepaks. See on uus eriala ja oleme selle [...] Edasi »

Veoauto- ja bussijuht, 0,5-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Transport muutub üha olulisemaks ja aina rohkem vajatakse auto- ja bussijuhte. Õppida saab põhihariduse ja keskhariduse baasil. Õpe põhihariduse baasil: veoautojuht, [...] Edasi »

1 õppekava Lihtsustatud õppekavaga põhikooli lõpetanutele

Ehitus, 3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Ehitusviimistleja eriala on õppida soovijate hulgas väga populaarne. Põhjuseks on soe töökoht – viimistlejad töötavad üldjuhul soojas ruumis. Õppima võetakse [...] Edasi »

5 õppekava Põhihariduse nõudeta

Abikokk, 1 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Lisaks kokale on igas toitlustusettevõttes vaja ka koka abisid. Ka oma toitlustuskoha avamine või väiksemas kohvikus töötamine nõuab toitlustusalaseid teadmisi. [...] Edasi »

Müürsepp, 1 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Ehituses on suur osa müürseppadel. VÜKKis koolis saab müürsepaks õppida iga üle 17.a. inimene. Õppima võetakse vähemalt 17 aastaseid soovijaid, [...] Edasi »

Palkmaja ehitaja, 1 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Palkmaja ehitaja ehitab tööstuslikult või käsitööna valmistatud detailidest ja/või moodulitest palkmaju. Töökeskkond on muutuv, töötada tuleb nii sise- kui väliskeskkonnas, [...] Edasi »

Plaatija, 1 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Plaatija (ehitusviimistleja) eriala on õppimisvõimalus keskharidust omavatele inimestele. Lisaks plaatimisele saavad õppimise käigus selgeks ka ehitusviimistluse üldtõed – ja ongi [...] Edasi »

Veoauto- ja bussijuht, 0,5-3 a – Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Transport muutub üha olulisemaks ja aina rohkem vajatakse auto- ja bussijuhte. Õppida saab põhihariduse ja keskhariduse baasil. Õpe põhihariduse baasil: veoautojuht, [...] Edasi »