Kutseharidus.ee
Menüü

Tekstiilitöö, 2 a – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Tekstiilitöö eriala ( Kauf Adobe Acrobat XI Pro 32 bit keskhariduse baasil õppeajaga 2 aastat) eesmärgiks on säilitada, taaselustada ja propageerida rahvuslikku käsitööd tekstiili valdkonnas ning siduda see loovalt tänapäevaga.

Rahvusliku tekstiili põhi- ja valikõpingute raames omandatakse teadmised ja oskused traditsioonilistest tekstiilitehnikatest ning kompositsioonivõtetest. Põhjalikumalt õpitakse tundma kohalikke tekstiilitooraineid – villa ja lina.

Esmane praktika- ja töökogemus saadakse kooli õppebaasides villakojas ja linakojas, tööpraktikad toimuvad erinevates Viljandimaa käsitööettevõtetes ja – taludes. Õppetöö käigus tutvutakse erinevate muuseumide tekstiilikogudega. Koostöösidemed Põhjamaade koolidega võimaldavad tublimatel õpilastel oma teadmisi piiri taga täiendada.

Üldainete raames õpitakse majanduse ja ettevõtluse aluseid, tööõiguse aluseid, töökeskkonna ohutust, arvutiõpetuse ja asjaajamise aluseid, rahvakunsti aluseid, muistset käsitööd, üldkompositsiooni aluseid, joonistamist ja maalimist.

Lõpetajad omandavad kutsehariduse ning soovijatel on võimalus teha kutseeksam ja saada rahvakunsti ja käsitöömeistri kutsetunnistus.

Rahvusliku tekstiili eriala lõpetanud on ette valmistatud töötama käsitööettevõtetes käsitöölistena, oskavad teha meistri kavandite ja jooniste järgi erinevaid käsitööesemeid, samuti võivad nad iseseisvalt tegeleda tootearenduse ja väikeettevõtlusega.

Tublimatel Olustvere TMK rahvusliku käsitöö eriala lõpetajatel on võimalus jätkata oma õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnas soodustingimustel.

Tublimatel lõpetajatel on võimalus jätkata oma õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnas soodustingimustel.
Kool
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Õppe tüüp
Keskhariduse baasil (kutseõpe)
Õppe kestus
2 aastat
Õppekeel
eesti keel
Õppetase (al 1.09.2013)
4. tase (esmaõpe)
Õppevorm
sessioonõpe
Vastuvõtt
tasuta

Uuri lisaks õppimisvõimaluste kohta

Kontakt
Müüri 4, 70401 Olustvere tel 437 4290 faks 437 1610 kool@olustvere.edu.ee www.olustvere.edu.ee

Teised sama valdkonna õppekavad selles koolis